Open brief aan alle (voetbalminnende) Deinzenaren

Open brief van de gemeenteraadsfracties van GroenRood, N-VA, SP.a en Wakker Deinze

Beste Deinzenaren

Op dinsdag 12 april is voor de eerste keer in de geschiedenis van Deinze de voltallige oppositie opgestapt uit de gemeenteraad. Wij, alle gemeenteraadsleden van de N-VA, SP.a, Wakker Deinze en GroenRood, stapten samen op. We deden deze heel uitzonderlijke daad om drie belangrijke redenen:

1. Op de eerste plaats was het een reactie op de onbeschoftheid van het bestuur van KMSK Deinze. De dag voor de gemeenteraadszitting was er een bijzondere infovergadering belegd voor alle leden van de gemeenteraad.  We zouden daar door de notaris en de bestuurders van de voetbalvereniging  info krijgen over de verkoop van de voetbalgronden aan KMSK Deinze. Tot onze verbazing daagde er van KMSK niemand op. Men wil wel de gronden kopen maar zijn project komen voorstellen aan de gemeenteraad is blijkbaar niet nodig.

open brief gemeenteraad Deinze

Op de tweede plaats kunnen wij het arrogante en ondemocratische gedrag van de burgemeester en zijn college niet waarderen. De dag van de gemeenteraad zelf wordt het contract, op vraag van KMSK, nog op enkele wezenlijke punten aangepast. Deze veranderingen worden pas één uur voor de aanvang van de vergadering doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden, in de veronderstelling dat de gemeenteraadsleden op een uurtje tijd deze juridische aanpassingen kunnen bestuderen. Op een rechtmatige vraag tot uitstel willen de burgemeester en schepenen niet reageren.

Dit hoog niveau aan arrogantie van stadsbestuur en bestuurders van KMSK is voor ons niet de hoofdreden om op te stappen.

3. De essentiële reden is dat wij niet in de mogelijkheid zijn om over dit dossier te kunnen stemmen. Wij kunnen in eer en geweten deze ‘vraag tot verkoop’ niet beantwoorden omdat we niet over volledige info beschikken. Met de summier verkregen info kunnen wij onmogelijk een goede beslissing, die ten goede komt aan de stad én de voetbalclub, nemen. We verkregen geen inzage op de evolutie van de kastoestand en we weten niet of er pogingen ondernomen zijn om de club financieel gezond te maken. Bovendien toont men niet hoe men de problemen op lange termijn wil aanpakken.

De leden van de meerderheid (16 van de 29 leden) doen hier een blinde gok. Daar doen wij, in het belang van stad en club, niet aan mee.

We willen graag meewerken aan een project als men ons kan aantonen dat het levensvatbaar is. We willen graag geloven in een financieel gezonde voetbalploeg maar willen wel weten hoe men dit wil aanpakken. Neem ons mee in een wervend project,  overtuig ons van de toekomst van KMSK. We willen niets liever dan een sportief en financieel gezond SK Deinze als uitgangsbord van onze stad. Overtuig ons en de rest van de bevolking en dan kunnen we samen werken aan een gezond KMSK.

Deze arrogante en totaal achterhaalde achterkamerpolitiek zal KMSK Deinze niet uit het slop halen.

In de hoop op een open en nieuw beleid voor KMSK Deinze,

vriendelijke groet

De gemeenteraadsfracties van GroenRood, N-VA, SP.a en Wakker Deinze

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...