DeinzeOnline

Werken Prijkels op schema en Renson zorgt voor eerste nieuwbouw met 350 jobs. Binnenkort E17 terug bereikbaar.

De werken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Groot Prijkels’ zijn gestart en verlopen volgens planning. Dit voorjaar lag de focus op de realisatie van de ontsluiting op de N35 in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het nieuwe kruispunt begint vorm te krijgen en zal tegen midden juli a.s. opengesteld worden. De grootste hinder zal met het opnieuw openstellen van de N35 achter de rug zijn. De E17 zal vanaf dan terug vlot bereikbaar zijn.

De volgende fase omvat de realisatie van de secundaire ontsluiting ter hoogte van de N494, eveneens in samenwerking met AWV, en het doortrekken van de centrale as Karreweg vanaf de vijver. De nutsmaatschappijen voerden intussen alle voorbereidende kabel- en leidingtrajecten uit. Na het bouwverlof start de aannemer Stadsbader met de aanleg van de nieuwe riolering en wegenis. Ook de nieuwe verkeerslus door het zuidwestelijk gebied wordt in deze fase aangelegd.

Tegelijk met de werken op de centrale as, gaan ze verder met:

  • Het uitrusten van de zone ‘De Lob’ met de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en een fietspad.
  • De aanleg van fietspaden langsheen de Karreweg in de bestaande industriezone. Hiervoor starten de nutsmaatschappijen in de loop van de maand augustus hun werken op.
  • De aanleg van fietspaden in de noordelijke bufferzone.
  • Het verder bouwrijp maken van de beschikbare percelen.

Tegen eind 2018 zijn deze werken afgerond. In 2019 volgt de realisatie van het lokaal bedrijventerrein in Deinze.

Verkopen

De toewijs van de percelen gebeurt fasegewijs volgens de beschikbaarheid van bouwrijpe gronden. Het indienen van een kandidatuurdossier verwachten wij op:

  • 1 september 2018: De Poort Nazareth – perceel 28
  • 1 september 2018: Zone Zuidwest Deinze – percelen 23 en 24
  • 1 oktober 2018: De Lob Nazareth – percelen 25, 26 en 27

De toewijs van de andere percelen is afhankelijk van het verloop van de werken in 2019.

De eerste toewijs

Het 1ste perceel dat klaar was voor verkoop ligt langs de E17 en heeft een oppervlakte van +/- 9,5 ha. Hiermee is het één van de grootste percelen in de uitbreiding. De kandidaturen werden getoetst aan de vooraf goedgekeurde selectiecriteria nl. locatie, mobiliteit, duurzame initiatieven, economie en globale visie. Omdat het perceel een belangrijke zichtlocatie heeft, hechtten we ook veel belang aan een visueel aantrekkelijke bedrijfsarchitectuur.

De Raad van Bestuur van Veneco beoordeelde de kandidaturen en besliste het perceel toe te wijzen aan het bedrijf Renson uit Waregem. Renson is een familiebedrijf dat sinds 1909 actief is in ventilatie, zonwering en outdoor living en intussen wereldwijd actief is. Renson bouwt mee aan een duurzame omgeving en vertaalt dit in een duurzame bedrijfsvoering enerzijds en in de totaalconcepten voor gezond en comfortabel wonen die het bedrijf aanbiedt anderzijds.

Ventilatie en zonwering vormen de pijlers voor een gezond binnenklimaat. Maar het is voornamelijk door de snelle groei van de afdeling ‘outdoor living’ dat Renson op zoek was naar extra ruimte. Renson is een bedrijf dat regionaal verankerd is en dat hier zal zorgen voor een tewerkstelling van 200 personen in een eerste, en 350 in een tweede fase. Daarmee blijft het vol inzetten op lokaal investeren in productie en ontwikkeling, zonder z’n internationale ambitie onder stoelen of banken te steken.

Paul Renson (CEO Renson): “Ik ben ervan overtuigd dat we als internationaal georiënteerd bedrijf deze regio mee op de kaart kunnen helpen zetten. De visibiliteit langs de E17 is voor ons trouwens een zegen, zeker met de link naar het hoofdbureau langs diezelfde autosnelweg, iets verderop in Waregem.”