GroenRood gaat voor een Ovonde voor de Oostkoutersite

Het maken van een ovonde (zoals aan de Sterre in Gent) zorgt voor een fietsas zonder enige kruising met het autoverkeer. De huidige plannen stellen koning auto terug centraal. Wij gaan voor veiliger en vlotter verkeer voor voetgangers, fietsers en auto’s.

Tien jaar geleden verliet de politie het commissariaat op de Oostkouter. Zoveel jaren wachten we al op een mooie centrumplaats voor Petegem. De nieuwe plannen voorzien heel veel gezigzag voor fietsers en een rechte lijn voor de auto’s. Een ovonde is de enige werkbare oplossing op maat van de fietsers die bovendien de publieke functie van de site helemaal tot zijn recht
kan doen komen.

Eva Martens, raadslid van GroenRood:’ We zijn heel blij dat het aantal bouwlagen beperkt is. De super hoogbouw zagen wij altijd als een aanslag op de buurt. De buurt kon hier heel mooi zijn stempel drukken op de plannen. Op zaterdagmorgen naar de gezellige markt gaan op het dorpsplein van Petegem, terwijl de (klein)kinderen ondertussen in de autovrije zone ravotten tussen het groen, zo zien wij het centrum van Petegem. We hopen wel dat het zaaltje een iets prominentere plaats kan krijgen en hopen op iets meer groen. Het zou zonde zijn om na de uitvoering van de plannen het plein te moeten opfleuren met wat boompjes in een pot.”

Veel minder tevreden zijn we over de mobiliteit en verkeersafwikkeling. GroenRood raadslid Dirk Stroobandt: ‘ Over de mobiliteit was er geen inspraak mogelijk. En nu staan we voor een voldongen feit: de verkeersassen staan op de kaart ingekleurd. Van de Kastanjelaan de hoofdas maken lijkt ons geen goed idee: deze snijdt het gebied in 2 en is te smal om veilige doorgang te garanderen voor alle weggebruikers, zeker als er ook langs die as parkeermogelijkheden worden voorzien, zoals in het huidige voorstel. We hebben hier een unieke kans om een autovrije schoolomgeving te creëren. Wat wij voorstellen is een rechtstreeks aansluiting van de Centrumlaan op de Volhardingslaan dmv een ovonde, zoals de Sterre. Daaronder kan een rechte fietstunnel, vanuit het autoluw gebied; ons inziens heel wat beter dan het kronkelende voorstel dat nu voorligt. Grote voordelen zijn de pleinfunctie die zo zal ontstaan, geen doorgaand verkeer meer aan de school, vlotter autoverkeer door de tweevaksbaan en e ssentieel: veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...