Einde werken stuk fietssnelweg F7 (Gent – Kortrijk) tussen de Karrestraat en de Beekstraat in Deinze

In Deinze zijn de werken beëindigd aan het stuk fietssnelweg F7 (Gent – Kortrijk) langs de spoorlijn Gent – Kortrijk tussen de Karrestraat en de Beekstraat (circa 1 km). Hiermee wordt een van de laatste ontbrekende stukken gerealiseerd op deze vaak gebruikte fietssnelweg tussen Gent en Deinze (circa 15,5 km).

Hoge kwaliteitsvereisten en maatwerk

Dit stuk fietssnelweg werd uitgevoerd in een drie meter brede asfaltverharding. Deze verharding is het meest fietsvriendelijk. Er zijn geen ribbels zoals bij een verharding in betonstraatstenen en geen voegen zoals bij een betonverharding. Een betonnen boordsteen beschermt de asfaltranden tegen slijtage. Een middeneiland aan de zijde van de Beekstraat belet dat gemotoriseerd verkeer de fietssnelweg gebruikt. De landbouwpercelen aan de Beekstraat zijn wel nog bereikbaar, evenals de zendmast aan de zijde van de Karrestraat. Er werd een duidelijke middenbelijning aangebracht. Dat zorgt op drukke dagen voor de nodige scheiding van de fietsers.

“De realisatie van dit stuk fietssnelweg is cruciaal voor de verbinding tussen Deinze en Gent. De reistijd is nu vijf minuten korter voor wie van Deinze naar Gent fietst of omgekeerd. Vorig jaar waren dat bijna 500 000 mensen. Het aandeel fietsers werd door Covid-19 nog groter en zal blijven groeien. We zijn zeer blij met de invulling van deze missing link en zijn de Provincie dan ook heel dankbaar.” 

Jan Vermeulen, burgemeester Deinze

Vooruitzicht op volledige fietssnelweg F7: circa 15km fietsplezier

Na de realisatie van dit deeltraject ‘Beekstraat-Karrestraat’ (november) resten er nog twee deeltrajecten van elk ca. 500 m: langs de spoorlijn tussen de Karrestraat en Klapstraat en een deeltrajectje in Gent. Dan zal het fietssnelwegtracé F7 tussen Gent en Deinze volledig klaar zijn. In afwachting van deze laatste ontbrekende schakel, is er een lokale omleiding via de Karrestraat naar de Klapstraat. Dit deel van de Karrestraat (circa 500 m) wordt ingericht als fietsstraat, i.s.m. de stad Deinze en de gemeente Sint-Martens-Latem.

In totaal kostte dit stuk fietssnelweg F7, inclusief de tijdelijke maatregelen in de Karrestraat, circa 286 000 EUR. De werken werden uitgevoerd door aannemer Van Robays nv.

“Dit stuk fietssnelweg is een bescheiden, maar belangrijke realisatie. Nog circa 1 km te gaan en er is een afgewerkte fietssnelweg tussen Gent en Deinze. De Provincie maakt samen met verschillende projectpartners stelselmatig werk van de versnelde realisatie van het Fietssnelwegenplan voor Oost-Vlaanderen. Door in te zetten op veilige, vlotte en comfortabele fietsinfrastructuur willen we zoveel mogelijk Oost-Vlamingen op de fiets krijgen. Ook voor verplaatsingen over langere afstanden van 5 tot 20 kilometer en zelfs meer.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

In een goede geest van samenwerking

De aanleg van dit stuk fietssnelweg is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, het Vlaams gewest (Departement Mobiliteit en Openbare Werken – MOW) en de Stad Deinze. De Provincie draagt 100% van de kosten voor de aanleg van de fietsweg. Ook de studiekosten werden gedragen door de Provincie. De Provincie kan hiervoor op 50% subsidie rekenen van Vlaanderen (MOW). De Stad Deinze stond in voor de verwerving van de gronden en stelt deze ter beschikking. Door de ligging langs de hoofdspoorlijn L75 wordt deze realisatie goed afgestemd met Infrabel o.m. wat betreft waterhuishouding, grondinnames en afstandsregels t.a.v. het spoor. Ook voor de oplossingen aan de betrokken overwegen (o.a. toekomstige (fiets)tunnel Beekstraat) werd er nauw overlegd met Infrabel. De tijdelijke maatregelen op de Karrestraat (fietsstraat) werden medegefinancierd door de stad Deinze en de gemeente Sint-Martens-Latem. 

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...