Krijgt sporthal Landegem ooit de beloofde automatische deuren?

De benedenzaal van de sporthal van Landegem wordt veelvuldig gebruikt. Niet alleen door de reguliere sporters maar ook oa door seniorenverenigingen. Voor mensen met een beperking zijn de zware deuren onmogelijk te openen. Het was N-VA bestuurslid Jan Deleu die de fractie van zijn partij attent maakte op het probleem.

Op de foto: Karlien De Peape (uiterst rechts) en Jan Deleu (tweede van rechts) en enkele bezoekers van de sporthal te Landegem.

Jan Deleu: ”Ik zelf maak regelmatig gebruik van de benedenzaal. Het is telkens wachten tot iemand passeert om te helpen. Met een kleine investering kan men dit gemakkelijk oplossen.” 

Raadslid Karlien De Paepe (N-VA) stelde op de gemeenteraad van september 2019 voor om de deur te automatiseren. Het voorstel werd positief onthaald en toegezegd.

Eén jaar later contacteerde De Paepe het schepencollege met de vraag naar een stand van zaken. In een schriftelijk schrijven werd meegedeeld dat er voor 2020 geen krediet beschikbaar was maar dat dit zou opgenomen worden in de kredieten 2021.

Groot was ook de ontsteltenis. In de wijzigingen van het meerjarenplan die vorige gemeenteraad werden voorgelegd, zijn er tijdens deze legislatuur geen kredieten voorzien. Minstens tot 2025 zal men dus helemaal geen automatische deuren voorzien. “Het schepencollege belooft dus zaken die men niet van plan is uit te voeren” aldus De Paepe.
“Ik bevroeg het college opnieuw op de gemeenteraad. Burgemeester Vermeulen antwoordde dat deze werken best meegenomen worden bij de voorziene achterbouw aan de sporthal die binnnenkort aangevat worden.”

N-VA reageert tevreden maar ook bijzonder wantrouwig. Fractieleider Bart Vermaercke: “We volgen dit dossier op de voet. Waar de kredieten plots vandaan komen is een raadsel. Waarom hier niet prioritair werk van gemaakt wordt, is echt ontgoochelend. In Landegem zijn heel wat voorzieningen voor mensen met een beperking zoals “De Vierklaver”. Zij zijn  reeds lang vragende partij. Een inclusieve samenleving vraagt kleine investeringen, waarom er dan zo moeilijk over doen?”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...