De geschiedenis van de autostrade in het Land van Nevele

Gebruikers van de autostrade E40 zullen er nooit aan denken dat de aanleg ervan een verhaal is, dat meer dan twintig jaar aansleepte en veel commotie teweegbracht in onze streek.  Pas in 1956 werd de autostrade tussen Brussel en Oostende ingehuldigd. In 1971 waren er nog eens enorme werken toen een derde rijvak werd aangelegd.

Chris Fermon schreef in het tijdschrift het Land van Nevele over de aanleg in Landegem, Nevele en Hansbeke, hoe het landschap in tweeën werd gespleten en de onrust die dat teweegbracht. Wegen waren afgebroken, landbouwers konden hun land niet meer bereiken of zagen hun akkers en weiden versnipperd. Er waren lastige onteigeningen en mopperende gemeentebesturen. 

Opvallend is dat het de arrondissementscommissaris was die de gemeentebesturen opstookte tegen de aanleg van een autoweg. 

We vroegen aan Chris Fermon, die bestuurslid is van de gelijknamige heemkundige kring, wat hem er toe bracht om dit onderwerp aan te pakken: ‘De keuze van het onderwerp kwam er omdat bewoners, die in de buurt van de snelweg wonen, me over hun jeugdherinneringen vertelden, uit de tijd van de aanleg. Het is ook zo dat er weinig inzicht is over de voorgeschiedenis van de snelweg. Het is een internationaal gegeven waar we niet bij stilstaan, een deel uit een groter geheel. Het werd nog boeiender naarmate de opzoekingen vorderden en om te ontdekken wat er zowel voor als tijdens de aanleg in onze contreien speelde, op politiek vlak maar ook wat betreft persoonlijke belangen’.

Hij gaat ook in de geschiedenis terug zodat het een artikel is geworden over mobiliteit in onze streek door de eeuwen heen. Hij besluit met enkele gebeurtenissen die te maken hadden met aanwezigheid van de autoweg, zoals een brutale moord in 1959 in Landegem.   

Het tijdschrift verschijnt binnen een paar weken. Wie interesse heeft voor een abonnement (20 euro) op het streektijdschrift voor geschiedenis en erfgoed vindt meer info op de website: www.landvannevele.com

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...