Fietsersbrug F7 over Volhardingslaan klaar in april 2022

Niettegenstaande het stil lijkt op het terrein, wordt hard gewerkt aan de fietsersbrug over de Volhardingslaan. Provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) stelde op de provincieraadscommissie van 28 september hierover vragen.

De staalbouwer heeft in het atelier reeds de grote brug geassembleerd, deze moet enkel nog geverfd en afgewerkt worden.

Binnenkort vatten ook de funderingswerken aan voor de aanloopstroken. Bij normale weersomstandigheden zal de brug klaar zijn in april 2022. Op die manier zal een grote missing link op de F7 tussen Kortrijk en Gent gerealiseerd zijn.
Het zal de Stad Deinze zijn die de brug een naam mag geven, de provincie heeft hierin enkel een adviserende rol, maar het was duidelijk dat Vermaercke pleitte om de brug te noemen naar één van de grootste sportfiguren in de geschiedenis van Deinze die onlangs het leven liet.

Vermaercke vroeg in dezelfde commissie naar de verantwoordelijkheden van de fietsoversteken tussen fietssnelwegen en andere wegen. Er zijn soms gevaarlijke situaties waarbij verlichting en infrastructuur te wensen over laten. De verantwoordelijkheid ligt veelal bij de wegbeheerder, dus meestal de gemeenten of het Vlaams gewest.
De provincie pleit om zoveel mogelijk de voorrang te laten geven aan de fietsnelwegen, maar dit moet natuurlijk geval per geval bekenen worden. De provincie is bereid om mee te onderhandelen om tot goede oplossingen te komen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...