GroenRood ijvert voor behoud van groene zone tussen Ommegangstraat en Kortrijkstraat in Deinze

GroenRood over verkaveling Van den Poel


View Larger Map

Op de gemeenteraad van 28 februari kwam de verkaveling aan bod die een deel van de prachtige tuin tussen de huizen en appartementen van de Ommegangstraat en de Kortrijkstraat zal innemen. Er komen 3 appartementsblokken van 3 bouwlagen hoog maar de voormalige villa Van den Poel wordt wel behouden. Burgemeester Jan Vermeulen vond dat dit plan een mooie verwezenlijking was in de plaats van een reeds goedgekeurde oude verkavelingsaanvraag. Dirk Stroobandt (GroenRood) maakte echter brandhout van die redenering.

Dirk Stroobandt: “GroenRood is enerzijds tevreden dat de vele bezwaren van de omwoners ertoe geleid hebben dat nu toch de villa gevrijwaard blijft maar de vele andere bezwaren werden op een beschamende manier door het schepencollege naast zich neergelegd. In het advies van het schepencollege staat onomwonden dat de nieuwe bebouwing beperkt zal zijn en dat de waardevolle elementen in de tuin behouden blijven. Maar de grootste en oudste boom zal wel verdwijnen en er komt een groot appartement midden in de huidige tuin waardoor het uitzicht van de tuin helemaal zal veranderen. Ook beweert het schepencollege staalhard dat de vele appartementen met ondergrondse parking geen invloed zullen hebben op het verkeer in de Ommegangstraat, nochtans de enige uitweg voor deze verkaveling.

Het is mooi dat er een wandel- en fietspad komt langs de scheidingsmuur met de veel grotere en nog mooiere tuin ernaast waardoor dit kleinere gedeelte van de tuin bereikbaar wordt voor iedereen. Maar als er van die tuin niet veel meer overblijft, dan zullen die wandelaars en fietsers, net als de buurtbewoners, daar niet echt van kunnen genieten. Hier had het stadsbestuur veel sterker moeten inzetten op het behouden van deze mooie groenzone terwijl de bewoning kon geconcentreerd blijven op het stuk van de oude loods Van den Poel.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...