Dossier Damstraat boekt vooruitgang

Steven Van de Putte

Steven Van de Putte

Op de gemeenteraad van 23 oktober 2013 wordt de koepelmodule (behorende bij het moeder-mobiliteitsconvenant) rond de Damstraat goedgekeurd. Het is een contract tussen het Vlaams gewest, stad Deinze en de Vlaamse Vervoermaatschappij, waarbij deze drie partijen er zich ook officieel toe verbinden om het project voor de verbetering van fietspaden langs de gewestweg N37, Damstraat, te verwezenlijken. “Met dit ondertekend akkoord zitten we hopelijk in de laatste rechte lijn naar de realisatie”, reageert gemeenteraadslid Steven Van de Putte, die reeds sinds de jaren ’90 de aanleg van een betere fietsverbinding in Sint – Martens – Leerne bepleit. Buiten de bebouwde kom van Sint – Martens – Leerne (van de Moerstraat tot aan het begin van de bebouwing) wordt gekozen voor een verhoogd vrijliggend enkelrichting fietspad (1m75 breed). Op de 2 meter brede bufferzone tussen rijweg en fietspad wordt voor een losse haag geopteerd. De overgang naar de bebouwde kom wordt ingericht als een poort, met een middenberm die de rijbaan langs beide zijden laat uitbuigen zodat het verkeer wordt afgeremd. Binnen de bebouwde kom van Sint – Martens – Leerne worden de fietspaden verhoogd aanliggend, langs beide zijden van de versmalde rijweg. Er is tevens een groenberm voorzien. Ter hoogte van de Achiel Cassimanstraat wordt de bestaande bushalte behouden. De halte wordt op een meer comfortabele wijze ingericht ten behoeve van de aanpalende woonwijken. Er wordt ook een wachtperron ingeplant tussen rijweg en fietspad. Aldus worden mogelijke conflicten tussen fietsers en busreizigers vermeden.

Tussen de aaneengesloten bebouwing in de bebouwde kom van Sint – Martens – Leerne en de rotonde wordt er naast een verhoogd aanliggend fietspad (1m75 breed) ook een parkeerstrook én een voetpad aangelegd. De bushalte aan de kerk blijft behouden en wordt uitgerust met een fietsenstalling.

Enkel buiten de bebouwde kom zouden beperkte onteigeningen nodig zijn.

De volgende stappen in het dossier zijn: opmaak van een onteigeningsplan, afwerking van het technisch dossier, aanvraag stedenbouwkundige vergunning tot finaal de aanbesteding der werken. Vooraleer de onteigeningen op de Damstraat kunnen van start gaan, moeten ondermeer de onteigeningen voor de fietspaden op Aaltersesteenweg, Tieltsesteenweg en tweede fase van de Leernsesteenweg (tussen MPI en de rotonde in Sint – Martens-Leerne) achter de rug zijn. “Toch hoopt de stad om in 2015 de werken te kunnen aanbesteden.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...