O.C.M.W. steunt stad in nood met een dotatie van €375.000,00

In 2014 verhoogde het OCMW van Deinze de tarieven van praktisch alle diensten. De huur van het buurtcentrum De Rekkelinge , de zaalverhuur van het lokaal dienstencentrum, de consumpties in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum, de cafetaria van het Woonzorgcentrum en in de foyer van het buurtcentrum De Rekkelinge werden duurder. Maar ook de maaltijden in het seniorenrestaurant , de tarieven van de poetsdienst alsook de maaltijden aan huis stegen in prijs. Bovendien werden dan ook nog eens de ligdagprijzen in het OCMW-woonzorgcentrum verhoogd.

Eddy De Winter Deinze

Groenrood herinnert er ook aan het feit dat sommige seniorenverenigingen al zo lang vruchteloos ijveren voor een aanpassing van de koffieprijs in de Rekkelinge.
OCMW- raadslid Eddy De Winter vraagt zich af of al deze prijsverhogingen wel noodzakelijk waren. Bij de budgetwijziging 2014 werd er al 100.000,00 € aan de stad teruggegeven . Als klap op de vuurpijl daalt nu ook de gemeentelijke toelage in het exploitatiebudget 2015 met 275.000 euro. In totaal wordt er dus niet minder dan 375.000 euro steun gegeven aan de stad Deinze.
Bijgevolg is dit betaald door de burger, de senior, de zorgbehoevende, …en alle verenigingen , die door de talrijke prijsaanpassingen meer betalen voor de dienstverlening.

OCMW stadshuis GroenRood

Annick Verstraete is ervan overtuigd dat vooral de sociaal zwakkeren het gelag betalen. De burger voelt de crisis en bespaart nu reeds met minder uren poetshulp of minder afname van maaltijden. Meer schrappingen bij de RVA zullen ook leiden tot meer aanvragen voor het leefloon merkt ze ook op.
Eddy Donné kan onmogelijk begrijpen dat het OCMW beslist om deze dotatie terug te geven aan de stad. De uitdagingen voor de toekomst zijn immers gigantisch. Overal klagen de OCMW’s steen en been over een tekort aan middelen, in Deinze zijn er blijkbaar andere prioriteiten.
Blijkbaar moet alles wijken voor een nieuw administratief centrum merkt Peter Parmentier ten slotte op. Dat we allen de dupe zullen zijn van dit prestigeproject zien we duidelijk aan de verdubbelende schuld. Dat de zwaksten nog eens het zwaarst getroffen worden zien we nu ook duidelijk.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...