OCMW Deinze verhoogt de dagprijzen van het nieuwe woon- en zorgcentrum tegen de geest van de VIPA-subsidies in!

De OCMW-raad heeft beslist om de dagprijzen voor het nieuwe woon- en zorgcentrum te verhogen naar 53.82 euro per dag.  Gemiddeld betekent dat voor één persoon een prijsverhoging van 267 euro per maand (8.9 euro per dag).  Daar bovenop dient de bewoner nu zelf de kosten te dragen voor zijn was, wat op zich ook een prijsverhoging inhoudt.

Raadslid Eddy Donné van GroenRood is furieus en stemde tegen deze prijsverhoging. Het OCMW is namelijk trendsetter voor de overige woon-zorgcentra uit de omgeving én wordt met een prijs van meer dan 1600 euro per maand, duurder dan omliggende vzw woon- en zorgcentra.

ocmw-deinze-verhoogt-de-dagprijzen-_-groenrood-deinze

GroenRood raadslid Eddy Donné: “Het OCMW van Deinze ontvangt gedurende 20 jaar VIPA-subsidies (jaarlijks € 432.486) voor het realiseren van het nieuwe woon- en zorgcentrum in de Karel Piquélaan. Deze subsidies dienen net om de woon- en zorgcentra betaalbaar te houden. Op de OCMW-raad werd net het omgekeerde verteld: de VIPA-subsidies zouden in gevaar komen indien de dagprijzen niet marktconform zouden zijn. Deze marktconformiteit legt echter geen minimumprijs op, wel een maximumprijs. Bovendien mag de bestaande dagprijs voor de huidige bewoners maximum met 15% stijgen in een periode van 2 jaar. Ook hier wordt nu tegen gezondigd voor de bewoners van de huidige kleinere en goedkopere kamers. Natuurlijk neemt het comfort toe en werden de voorzieningen aangepast aan de huidige normen, maar dit is nog geen reden om de kostprijs zoveel de hoogte in te jagen.

Gewezen OCMW-raadslid Eddy De Winter: “Als je weet dat het gemiddelde pensioen in België 1.152 euro is dan weet je ook dat een rusthuis iets voor de happy few wordt. Gemiddeld krijgt een Belg 37.26 euro pensioen per dag, het OCMW vraagt 53.82 euro per dag. Helemaal onbegrijpelijk is deze prijs al je weet dat het OCMW een gunstige exploitatierekening voor 2015 kon voorleggen met een positief saldo van € 1,2 miljoen euro. Bovendien is de gemeentelijke toelage voor 2016 gedaald met € 350.000 EURO ten opzichte van het voorgestelde budget van 2013. Het OCMW liet een aanzienlijk bedrag terugvloeien naar het stadsbestuur. Geld dat begroot was voor sociale zaken is al twee jaar terug gegeven aan het stadsbestuur.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...