Kick off van het Huis van het Kind Deinze

Elke dag zetten verschillende lokale overheidsdiensten, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Reeds enkele jaren werken de verschillende organisaties en diensten achter de schermen actief aan de uitbouw en ontwikkeling van het Huis van het Kind Deinze. Op 19 september organiseren zij een officieel startmoment voor alle medewerkers van de partners in het Huis van het Kind Deinze.

Leiespiegel

Alle ouders stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind. Maar ook kinderen en jongeren zelf hebben hierover soms vragen.

In Deinze bieden verschillende organisaties, professionelen, vrijwilligers, … dagelijks ondersteuning aan deze gezinnen met kinderen of aan de kinderen en jongeren zelf. Ze streven er allemaal naar om het welbevinden van de gezinnen en kinderen te bevorderen opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er bestaat m.a.w. een zeer divers aanbod aan ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in gezinnen.

Het Vlaams decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning legt een regelgevende basis op om deze bestaande krachten aan gezinsondersteuning te bundelen. Onder de noemer “Huis van het Kind” kregen lokale besturen de opdracht om samen met verschillende lokale organisaties een samenwerking op te starten.

Partners
Stad Deinze nam het initiatief om zo een Huis van het Kind op te richten. Sinds enkele jaren werkt de stad samen met o.a. het regiohuis van Kind en Gezin, de consultatiebureaus (Bond Moyson, Kind en Preventie), Gezinsbond Gewest Deinze Centrum, Opvoedingspunt, het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! Deinze-Eeklo, Drugpunt Leie & Schelde, CKG ’t Kinderkasteeltje, het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze, CAR Ter Kouter vzw, De Elfjes vzw en CIK De Elfjes vzw aan de ontwikkeling en uitbouw van een “Huis van het Kind Deinze”.

Virtueel Huis van het Kind
Waar in sommige Vlaamse steden of gemeenten fysieke huizen van het kind werden opgericht, koos Deinze voor een virtueel model. Alle partners in het Huis van het Kind Deinze blijven op hun huidige locaties bestaan en vormen elk op zich antennepunten in het Huis van het Kind Deinze. Het Huis van het Kind Deinze focust op netwerking tussen deze partners en op samenwerking aan een geïntegreerd en goed afgestemd lokaal aanbod preventieve gezinsondersteuning.

Het Huis van het Kind Deinze wil een warm huis zijn, waar iedereen zich welkom voelt. Een huis waar er samen met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren gezocht wordt naar de juiste zorg, ondersteuning of hulp. In elke organisatie of dienst die deel uitmaakt van ons Huis van het Kind Deinze vind je een luisterend oor en kan je terecht voor tips, informatie en advies of wordt de weg gewezen naar een andere partner of dienst die een gepast antwoord geeft op de vragen.

Kick-off
Huis van het Kind Deinze was tot op heden vooral actief achter de schermen. Op 19 september komen alle partners in de samenwerking voor de eerste keer naar buiten en wordt het Huis van het Kind Deinze voorgesteld aan de medewerkers. Coördinatoren, maatschappelijk werkers, diensthoofden, onthaalmedewerkers, … worden samengebracht om elkaar beter te leren kennen, afspraken te maken, ideeën uit te wisselen, plannen te maken, … om zo nog meer tegemoet te komen aan de noden die gezinnen hebben.

Dit officieel startmoment gaat door in DC Leiespiegel. De genodigden worden om 12 u. ontvangen met een broodjesmaaltijd. Na de verwelkoming door schepen Van Hove, bevoegd voor gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning, wordt een korte toelichting gegeven bij het concept Huis van het Kind Deinze. Daarna gaan we aan de slag met praattafels waar naast kennismaking ook vooruitblikken op een nog betere samenwerking en afstemming op de vragen en noden van de gezinnen voorop staat.

Info
Huis van het Kind Deinze – 09 381 68 71
[email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...