Deinze vaart het Land van Nevele binnen

In het gemeentehuis van Nevele werd de reflectieperiode gestart om samen werk te maken van een nieuwe fusiestad. Het is evenwel aan beide gemeenteraden om eind augustus de belangrijke principiële beslissingen goed te keuren. Als de gemeenteraden groen licht geven kan “Deinze, in het Land van Nevele” in oppervlakte (127,42 km²) de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen worden.

Met meer dan 43.000 inwoners wordt de nieuwe fusie de vijfde stad in Oost-Vlaanderen. De nieuwe fusiestad zal 17 deelgemeenten tellen. Deze zullen hun eigen identiteit blijven behouden. Deinze, in het Land van Nevele, staat voor een nieuwe landelijkheid binnen een stad. Vlaanderen zal de fusie belonen met een bedrag van € 500 per inwoner, met een maximum van € 20 miljoen. De bonus zal uiteraard mooi meegenomen zijn, mocht de fusie uiteindelijk gerealiseerd worden. Beide besturen benadrukken evenwel dat dit niet de hoofdreden voor een fusie is. Deinze en Nevele bezorgen de Vlaamse Regering hun eerste fusiestad, een mooi geschenk voor de Vlaamse Feestdag.

 

Procedure
De beslissing om de reflectieperiode op te starten is de eerste stap die het fusiedecreet voorziet. Nadien kunnen beide gemeenteraden de belangrijke principiële en definitieve beslissingen om te fuseren nemen. Dit alles moet rond zijn uiterlijk op 31 december 2017. Ook Vlaanderen moet uiteindelijk de fusie bekrachtigen. De bevolking zal betrokken worden via diverse infomomenten en via de website www.fusiedeinzenevele.be. Voor het personeel van de stad Deinze en de gemeente Nevele en de OCMW’s schept de fusie nieuwe uitdagingen en kansen. De nieuwe fusie gaat ervan uit dat iedereen van het personeel zal kunnen meefietsen in dit verhaal.

Geschiedenis
Deinze en Nevele hebben samen al een heel stuk geschiedenis achter de rug. Zo behoorden liefst zeven van de elf deelgemeenten van Deinze tot het “Land van Nevele”, in de middeleeuwen één van de belangrijkste heerlijkheden van de kasselrij Oudburg in het graafschap Vlaanderen. De heer van Nevele nam na het oorlogsgeweld in 1381 zijn intrek in het kasteel Ooidonk. De bekendste heer van Nevele was Filip de Montmorency, ook graaf van Horne. Hij werd samen met de graaf van Egmont onthoofd op de Grote Markt van Brussel in 1568. Zij staan nog steeds symbool voor de strijd tegen onverdraagzaamheid en autoritair bestuur.

Uit de geschiedenis blijkt ook dat Nevele en Deinze in de tijd van de Guldensporenslag beiden het statuut van stad en vrijheid hadden. Men kan dus spreken over de eerste fusie van twee steden in Vlaanderen.

In de recente geschiedenis werd in beide steden het Schipdonkkanaal gegraven, zodat Nevele en Deinze ook over het water met elkaar verbonden zijn.

Mensen
Deinze en Nevele wordt een fusie van mensen, geen fusie van structuren. De beide gemeenten zijn momenteel al in enkele samenwerkingsverbanden actief. Deinze is de hoofdstad van de Leiestreek, terwijl Nevele één van de vele parels van het Meetjesland is. Onze mensen vinden elkaar. Ze lopen school in Deinze, bezoeken de Markt, het ziekenhuis… en trouwen met elkaar. Er zijn meerdere koppels uit Nevele en Deinze die elkaar al lang geleden voor het leven hebben gevonden en er zullen er nog vele volgen in de toekomst.

Koers en kunst
Nevele en Deinze, dat is ook koers en kunst. Als de nieuwe fusie er komt zal de fusiestad deze zijn met de grootste wielergeschiedenis ter wereld. Welke stad kan zeggen dat hun inwoners de Tour de France (Lucien Buysse, 1926), het wereldkampioenschap (Rudy Dhaenens, 1990), De Ronde van Vlaanderen (Walter Planckaert, 1976) en Parijs-Roubaix (Eddy Planckaert, 1990) wonnen? Wie kan literaire namen als Cyriel Buysse, Erwin Mortier, Monika Van Paemel verenigen met kunstenaars als Emile Claus, Raoul De Keyser, Albert Saverys, Hubert Malfait en vele anderen? Sommigen, zoals priester-dichter Basiel De Craene, woonden zowel in Deinze als in Nevele.

Toekomst
Nevele en Deinze gaan nu reflecteren of ze samen toekomst kunnen maken. Beide besturen hebben de vaste wil om hierin te slagen. Dat de fusie vele voordelen kan opleveren is nu al duidelijk. Een stad die groeit richting 45.000 inwoners blijft een stad op mensenmaat. VUB-professor Jonathan Holslag stelt in zijn publicatie “Vlaanderen 2050” dat steden van 50.000 inwoners de ideale grootte hebben en veel meer dan grote steden als Antwerpen en Gent de toekomst voor zich hebben. De besturen van Deinze en Nevele wacht een zomer van hard samenwerken om de vooropgestelde fusietiming te halen. Als het lukt beloont Vlaanderen de fusie met een bedrag van € 500 per inwoner, met een maximum van € 20 miljoen.

We zullen de economische troeven van de nieuwe fusiestad ten volle uitspelen in het belang van onze inwoners. Deze troeven zijn niet min:

– 3 stations
– 3 belangrijke waterlopen: de Leie, het Schipdonkkanaal, de Brugse Vaart
– 2 op- en afrittencomplexen (E17 en E40)
– Centrale ligging tussen de as Oudenaarde-Brugge enerzijds en Kortrijk-Gent anderzijds
– Enkele belangrijke industriezones

Deinze en Nevele zullen ook optimaal blijven samenwerken met de omliggende steden en gemeenten, zodat de streek mee kan genieten van ons mooi verhaal.

Peloton
In elk geval willen Deinze en Nevele samen met alle inwoners de kracht van een peloton uitstralen. Het is de snelste en duurzaamste manier om alle wegen die de fusie moet aansnijden te overbruggen. Dit zal gebeuren op een manier dat alle inwoners zich terugvinden in het fusieverhaal.

Tenslotte dit. Een bestuur heeft een gemeente in erfpacht van haar kinderen en kleinkinderen. We willen het fusieverhaal in hun belang doen slagen. Want wie samenwerkt versterkt zijn inwoners, zodat zij samen meer welvaart en welzijn zullen ervaren in Deinze en Nevele.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...