Fusie Deinze-Nevele: blind getrouwd? #nevele

Op 24 augustus staat de formele start van de fusieprocedure tussen Nevele en Deinze op de agenda van de gemeenteraad in beide gemeenten. Vorige week organiseerden Groen Nevele en Groenrood Deinze (tot nu toe als enigen) een druk bijgewoonde infoavond, om naar de meningen van de inwoners te luisteren. Onder andere op basis van de discussies op die infoavond vragen wij om een fusie veel grondiger te onderzoeken. Dit moet toelaten de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke fusiepartners voor beide gemeenten beter te evalueren, en daarnaast kan er worden gewerkt aan een draagvlak bij de inwoners.

“Wij merken dat er onder de bevolking van Nevele en Deinze heel wat terechte vragen leven over de fusie” zegt Annick Verstraete (GroenRood Deinze). “Daarom vragen we dat eerst alle voor- en nadelen van de verschillende opties worden overwogen”, vult Bastiaan Notebaert (Groen Nevele) aan, “zodat duidelijk is welke fusiepartner de meeste voordelen biedt voor de inwoners van zowel Nevele als Deinze. Daarbij moet ook de optie van een de-fusie van Nevele worden overwogen, want het is duidelijk dat de verschillende dorpen van Nevele naar een andere stad kijken voor de centrumfuncties”. De groene partijen vinden het alvast niet kunnen hoe het proces nu verloopt zegt Notebaert: “in een goed fusieplan worden eerst alle opties objectief overlopen, wordt vervolgens bij de bevolking op een transparante manier gepeild waarvoor er een draagvlak is, om tot slot gesprekken aan te gaan met de ideale partner(s). Dan pas kan de gemeenteraad een principiële beslissing nemen. Tussen Deinze en Nevele is het andersom gegaan: een beperkte kring van mensen besloot tot een fusie en nu moet de gemeenteraad maar beslissen om achteraf argumenten pro een fusie te gaan zoeken”.

GroenRood-fractieleidster Annick Verstraete benadrukt dat beide progressieve partijen principieel niet tegen een fusie gekant zijn. Ze zijn wel verbolgen over het fusieproces tot nu toe. Annick Verstraete: “Het is schrijnend om te zien hoe zo’n belangrijke beslissing genomen werd zonder enige inspraak van de bevolking of hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Dit is zo’n triest voorbeeld van achterkamertjespolitiek waarbij het enkel draait om postjes en centen. Wij willen aan transparante en participatieve politiek doen en zijn dan ook beschaamd over de wijze waarop hier aan politiek wordt gedaan.” Gemeenteraadslid Dirk Stroobandt (GroenRood Deinze) “Vergeten we ook de werkdruk voor het personeel niet. Verblind door de financiële wortel leggen beide besturen nu een onhaalbare werklast op de schouders van hun ambtenaren terwijl het nog niets eens duidelijk is dat deze fusie kans op slagen heeft.”

Concreet vragen Groen Nevele en GroenRood Deinze dat er eerst duidelijkheid komt over de verschillende opties en mogelijke fusiepartners, gevolgd door een aantal inspraakmomenten van inwoners. “Nu voelt de fusie bij veel inwoners van Nevele aan als een uitverkoop aan Deinze, en dat is jammer”, zegt Bastiaan Notebaert, “want een fusie zou een positief verhaal moeten zijn dat door de inwoners wordt gedragen zodat 1+1 meer dan 2 wordt.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...