Heb je even tijd voor onze mobiliteit #deinze

Naar aanleiding van de vele mails die we kregen over de mobiliteit in Deinze, hebben we besloten om alles te bundelen in 1 groot artikel. Een artikel voor dummies. De stad organiseert op maandag 16 april een infomoment over het mobiliteitsplan. Iedereen is welkom om 20 uur in de Brielpoort, vooraf inschrijven is niet nodig.

De gemeenteraad van 29 maart 2018 keurde de voorlopige vaststelling van het ontwerp mobiliteitsplan goed.

ZIJ STEMDEN JA:
Voor CD&V: Jan Vermeulen, B. van Thuyne , R. De Reu, T Van Hove, T. De Neve, J. De Ruyck, M. De Schrijver, M. Depreitere, S. Landuyt, L. Tack

Voor Open VLD Deinze (toekomstig Open Deinze):  Annie Mervillie, N. De Mey, B. Dhaenens, S. Van de Putte, T. Van Nieuwenhuyse, T. Minnens

 

ZIJ STEMDEN NEE:
Voor Wakker Deinze (toekomstig Open Deinze): A. Claeys, I. De Graeve, S. Van de Moortele

Voor NVA: S. Vermeulen, M. Neirynck, R. Vermeulen, S. Claeys, P. Soetaert

Voor SPA (toekomstig SP.A Plus): F. Dhondt

 

ZIJ ONTHOUDEN ZICH:
Voor GroenRood: A. Verstraete, D. Stroobandt, E. De Winter

 


Wat staat er nu in zo een mobiliteitsplan, maar vooral wat staat er ons Deinze nog te wachten.


1. Nieuw Cultuurcentrum

Link naar project

 2. Omvormen van de Molens van Deinze tot wooneenheden.

Link naar project

> Minder vrachtverkeer in de Tolpoortstraat maar misschien wel meer auto’s en laad en loszones voor de nieuwe horeca en nieuwe handelszaken. Wij merken ook op dat er een eventueel voetgangersbrug zal zijn.


 3
. Verkaveling Karmstraat (600 tal woningen op 26ha)

Link naar project

 4
. Belgacomsite en Torcksite (8 woningen, 9 appartementen, 1500m2 winkel en 625 m2 kantoren

Link naar de projectontwikkelaar

 5
. Stadsvernieuwingsproject Oostkouter – Site Politiecommissariaat (109 wooneenheden)

Meer over dit project

 6
. Stedelijk wonen aan de Leie (70 tal wooneenheden)

Woonfuncties, commerciële ruimte op het gelijkvloers + een fiets-en voetgangersbrug naar parking Brielpoort
Link naar artikel van het project en extra foto’s

 7
. Woonzorgsite Karel Piquelaan – Donzapark

(58 koopwoningen, 51 seniorhuurflats, woonzorgcentrum met 75 kamers, 3 kamers voor kortverblijf, 24 nieuwe sociale huurflats + 24 nieuwe sociale huurflats.
Link naar project

 8
. Reconversie site Vandekerkhove (51 wooneenheden)

Bekijk nieuwe video van het project

 9
. Enkel projecten waar er geen rekening mee gehouden werd:

 10. Masterplan Brielmeersen.

– Verder uitbbouwen recreatiedomein
– NIEUW stadion (ca. 5000 zitjes en sporthotel met 80 kamers) met wooneenheden, kantoren, winkels…
– Verbinding tussen Brielstraat en Recreatiedomein nu zit de N43 er tussen.
1
1. Uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Project link

Kruispunt Prijkels - foto Nieuwsbrief Veneco.be

 


12. Uitbreiding site Dossche (extra bedrijven) 4,2ha

 13. Uitbreiding Stadsbos Deinze

Dan toch geen brug over de Leie aan het vroeger Veer.


 

 14. Masterplan stationsomgeving

NIEUW! Er zal een parkeerdek met verdieping opgetrokken worden aan de Gaversesteenweg.

 1
5. Conceptstudie Grammene, Gottem, Meigem

Elk dorp krijgt zijn pleintje om een kermis, evenement te organiseren of gewoon te parkeren.16. Voor we het nog zouden vergeten ONZE AUTOWEGEN

– De nieuwe ringweg langs de Driespoort (rondpunt met tunnel eronder), en over het voetbalterrein van Ter Wilgen + de Gemeenschapszaal over de Pendelparking
– Onder de brug van de Gaversesteenweg zal je enkel met je fiets, hulpdienst of bus kunnen
Dit wordt ook de knip aan het station genoemd.
– De zwarte baan (waar je kan leren autorijden) wordt doorgetrokken naar de Vaartweg.
– Eenrichting van de G. Gezellelaan (bredere voetpaden, en fietspaden)

 17. Spooroverwegen sluiten en tunnels.

 • Overweg aan Karrestraat wordt gesloten
 • Overweg aan Beekstraat wordt een tunnel voor autoverkeer
 • De overweg aan Karmstraat wordt vervangen door fietstunnel
 • Aan Parijsestraat (Las vegas) wordt een tunnel voorzien die tijdens een begrafenis toegankelijk is voor een lijkwagen.
 • Overweg aan Tonnestraat wordt vervangen door een fietstunnel
 • Overweg aan Nachtegaalstraat wordt gesloten
 • De tunnel aan de Pontstraat staat nog ter discussie.

 16. PARKEERBELEID

– Parking aan Brielpoort met voetgangersbrug naar Louis Dhondtstraat wordt cruciaal voor shoppers in Deinze.
– Shop & Go plaatsen in Stationsstraat en Tolpoortstraat. De parkeerplaatsen worden uitgerust met een sensor.
– Monitoring het aantal vrije parkeerplaatsen in zullen aangeduid worden op monitors zodat je niet meer hoeft rond te rijden en zoeken naar een parkeerplaats.

Bekijk hier de link naar het verslag van de gemeenteraad !

 


Hieronder ook de standpunten van UNIZO Deinze en politieke partijen.


STANDPUNT UNIZO DEINZE
Voorstel tot voorlopige vaststelling mobiliteitsplan gemeenteraad 29/03/2018

Het nieuwe mobiliteitsplan is in beknopte versie in de verschillende commissies voorgesteld en hier hebben we als Unizo Deinze kennis van genomen. In de Gecoro hebben wij gevraagd dit volledige plan – inclusief de meetresultaten van de voorafgaande studie – toegestuurd te krijgen waarna wij onze opmerkingen zouden kunnen formuleren. Wij hebben echter het volledige plan nooit tijdig ontvangen, evenmin mochten wij hieromtrent ons advies verlenen. Wij stellen bovendien vast dat het mobiliteitsplan geen overzicht noch plan omvat hoe de verkeersstromen zullen lopen binnen Deinze. Niettegenstaande is dit plan reeds voorgekomen op de gemeenteraad van 29 maart 2018 en kunnen we dit pas vanaf dan raadplegen.

Zowel in 2012,2015 en 2017 hebben we onze zorgen omtrent de ontwikkeling van het mobiliteitsplan en onze opmerkingen hierop schriftelijk kenbaar gemaakt. Schepen Van Thuyne heeft op onze vraag ook een toelichting gegeven bij het nieuwe mobiliteitsplan waar wij nogmaals onze opmerkingen en suggesties op geformuleerd hebben.

Op elke bevraging die de laatste jaren gedaan werd, niet enkel door Unizo Deinze maar ook door andere werkgeversorganisaties of lokale verenigingen die onze industrie en handel vertegenwoordigen, komt steeds hetzelfde pijnpunt naar boven: de bereikbaarheid van onze stad. Dit is voor ondernemers het belangrijkste breekpunt in Deinze.

Het huidige mobiliteitsplan zoals het voorligt, waarvoor wij suggesties gedaan hebben, opmerkingen gegeven, alternatieven (zelfs voor een ring)…, voldoet volgens ons niet om die gewenste bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

Hierbij een samenvatting van onze belangrijkste aandachtspunten i.v.m. mobiliteit:

 • De volledige knip voor alle verkeer aan het station is voor ons onbespreekbaar omdat dit de bereikbaarheid van de stad en bepaalde zones niet ten goede komt. Bovendien concentreert men hierbij alle verkeer op dezelfde as terwijl een spreiding van het verkeer voor minder last zorgt.
 • Wij vragen met aandrang de realisatie van een gedeeltelijke ring. De voorgestelde ring is geen ring maar een stukje bypass welke geen enkele meerwaarde zal geven. Deze dure oplossing zorgt er op geen enkel moment voor dat doorgaand verkeer het centrum kan ontwijken. Daarenboven heeft nog niemand geantwoord op het feit hoe dit technisch met een vlotte doorstroming kan gebeuren op het kruispunt Gaversesteenweg-Volhardingslaan. Wetende dat ook dit kruispunt meer belast zal worden door de her-organisatie van het kruispunt aan de Centrumlaan en de eventuele knip aan het station.
 • Onze leden van de industriezones wensen een betere bereikbaarheid en doorstroming naar de industriezones toe – van en naar de E17.  De Ontwikkeling van een tunnel onder de Rotonde aan Martinus is op zich positief doch de logica toont aan dat zolang er verkeerslichten aan het kruispunt met Centrumlaan en nogmaals verkeerslichten aan het kruispunt Gaversesteenweg-Volhardingslaan blijven, dit voor een dubbele strop zorgt in de vlotte doorstroming van het verkeer richting E17.  
 • Het afsluiten van de toegang van de Prijkels via de Deinsesteenweg (zowel Souverainestraat als E3-laan) zal voor bijkomende hinder zorgen in het centrum van Deinze. Het doorgaand verkeer dat deze route nu gebruikt richting E17 zal voor overlast zorgen op het kruispunt Boomstraat-Gaversesteenweg (dit betreft 400 wagens in de ochtendspits die deze weg nemen).
 • Graag verdere analyse voor het draaien van de richting en de herinrichting van de Tolpoortstraat. Wij zijn een stad van Shop&Run, wat wil zeggen dat de klanten gerichte aankopen doen in bepaalde handelszaken en dan doorrijden. Indien men eerst langs zijn bestemming rijdt en men geen parking heeft kan men met de huidige richting beslissen om naar de parking te rijden. In het andere geval vrezen we een vlucht weg van de winkelstraat.

Ook bij de herinrichting dient men rekening te houden met het behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen. De betrokken handelaars zouden een duidelijk stappenplan wensen waarbij men eerst een economische studie afwacht, de aanleg en bereikbaarheid van de randparkings realiseert en dan pas een proefopstelling doet waarbij alle randfactoren gesimuleerd worden, o.a. afrit E17 mag niet afgesloten zijn.

 • Betreft de Markt vragen wij een extra inspanning van het stadsbestuur om het openbaar vervoer tot op de Markt te krijgen. Men had indertijd beloofd dat men na de aanleg van de Markt een evaluatie van de parkeermogelijkheden zou doen. Wij denken dat het aangewezen is dit te herbekijken gezien de huidige problematiek rond een aantal handelszaken (eventueel met schuine parkeerplaatsen of dergelijke, etc…)
 • Men moet ook consequent zijn: enerzijds trekt men grote bedrijven, met veel in- en uitgaand verkeer aan in industriezones rond het centrum en anderzijds zorgt men niet voor een goede doorstroming richting de grote uitvalswegen.
 • Eenrichtingsverkeer van de Guido Gezellelaan bijkomend bij het draaien van het verkeer van de Tolpoortstraat, de knip … zal voor grote problemen zorgen aan Martinus. Doorstroming is daar nu reeds een probleem.
 • Wij noteren momenteel een boom in appartementsbouw (Molens van Deinze, Louis Dhontstraat, Kop van de Markt, Ommegangstraat, Stationsbuurt, …) in het centrum welke voor een substantiële toename van het (woon-werk)verkeer zal zorgen. Wij vragen ons of dit gegeven meegenomen is in de mobilliteitsstudie.
 • Indien men toch wenst door te zetten met dit mobiliteitsplan en daarmee ingaand tegen alle ondernemers maar ook een groot deel van de eigen bevolking zal men dit juist moeten budgetteren en faseren. Geen enkele van de ingrepen kan gedaan worden voordat de ‘pseudo’ringweg is aangelegd, randparkings zijn aangelegd en bereikbaar zijn en de rotonde aan Martinus aangepast is.

Er zitten inderdaad goede elementen in het mobiliteitsplan maar zoals hierboven beschreven kunnen wij met enkele ingrepen of het ontbreken ervan als ondernemersvereniging niet tevreden zijn. Ook  de inspanningen die de stad doet met de centrummanager mogen hierdoor niet verloren gaan.

Wij begrijpen dat men als Stad inzet op duurzame mobiliteit en een autoluw centrum maar men moet ook een analyse maken van zijn stad. Het is geen OF-verhaal maar een EN-verhaal, niet de fiets OF de wagen maar EN. Een kleine centrumstad, een uitgestrekt grondgebied, een (verminderende) aantrekking op kleine steden rondom ons, een dienstenapparaat (scholen, ziekenhuis…), een bevolking die deels buiten Deinze werkt… Om al deze redenen is een goede bereikbaarheid belangrijk, niet enkel met de fiets maar ook met de wagen, bestelwagen, vrachtwagen. Niet enkel voor het handelsapparaat maar ook voor de industrie, de scholen, het ziekenhuis. In een recente Vlaamse aanbeveling voor leefbare en duurzame steden stelt men duidelijk dat alle functies van de stad vlot bereikbaar moeten zijn met de verschillende vervoersmodi. Alle dure studies, modellen van verkeerstromen … waar men steeds naar verwijst, maar die geen enkele garantie geven, ten spijt vinden wij dat men het gezond verstand en de lokale expertise over het hoofd ziet.

Daarom vragen wij het mobiliteitsplan op aangehaalde punten nog niet goed te keuren en te herzien.

 STANDPUNT NVA (TEGEN)

Deinze moet vooral een bereikbare stad zijn.
Het op de gemeenteraad van donderdag jl. voorgestelde mobiliteitsplan kan op weinig steun rekenen bij de grootste oppositiepartij. Het centrum wordt zo goed als onbereikbaar en de druk op de Martinusrotonde stijgt enorm. N-VA Deinze stelt zich grote vragen bij de impact op het handelsapparaat in het centrum.

Matthias Neirynck, fractieleider: “Het voorgestelde mobiliteitsplan is een veel te éénzijdig verhaal enkel en alleen op de fiets gericht. Er is inderdaad nood aan fietsveilige verbindingen maar een levendig centrum moet bereikbaar zijn voor iedereen, niet alleen uitsluitend voor stappers en trappers. Wij willen rekening houden met alle weggebruikers en niet alleen met de fitte en gezonde, weliswaar met voorrang aan de zwakke weggebruiker. De knip aan het Station, de éénrichting van de Guido Gezellelaan en het omkeren van de richting van de Tolpoortstraat met het halveren van aantal parkeerplaatsen maken het centrum bijna onbereikbaar voor korte-boodschappers.“

Niet minder maar meer parkeerplaatsen.
N-VA pleit voor een omvorming en behoud van alle parkeerplaatsen tot shop- en goplaatsen.
Mensen die langer willen parkeren moeten hun wagen kwijt raken op de randparkings en kunnen gebruik maken van een milieuvriendelijke shuttlebus die de parkings met elkaar verbindt. Minder mobiele mensen kunnen op die manier ten volle genieten van al het moois en goeds wat het centrum te bieden heeft. Waar kan moeten extra parkeerplaatsen gecreëerd worden.

Driespoortring is een immoproject.
N-VA Deinze ziet geen heil in het aanleggen van een ringweg met veel fijn stof en gevolgen vandien, dwars door een shoppingcentrum en door een van de meest bevolkte woonzones van Petegem. Het lijkt eerder op een ontsluiting van Ter Wilgen om daar een groot woonproject neer te zetten, wat de bestaande mobiliteitsdruk alleen maar zal doen toenemen. Een ringweg dwars door het centrum is alleen maar een verschuiving van de files. De uitkomst ter hoogte van de Weba en Pericles is te kort om de verkeersdruk te doen afnemen. De enige oplossing is om de flessenhals van de Gaversesteenweg te ontlasten. Dit kan alleen door in te zetten op een zuidelijke verkeersafwikkeling.

Zwarte gaten.
N-VA Deinze wijst tenslotte op verschillende mobiliteitsgerelateerde vraagstukken die geen of slechts een onvoldoende antwoord krijgen in het voorgelegde plan: de grote woon- en winkelzones aan de Belgacomsite, de gigantische plannen aan SK Deinze, de herinrichting van de site Bloemmolens en de Louis Dhondtstraat en de impact van de herinrichting van de Oostkouter. Ook de aangekondigde sluiting van verschillende spoorwegovergangen is onvoldoende bestudeerd. Onder andere ter hoogte van de school in Astene ontstaat immers een ernstige flessenhals.

Mobiliteitsplan niet in de vuilbak.
“Aan het mobiliteitsplan is hard gewerkt, N-VA heeft daar het grootste respect voor. De voorgestelde keuzes moeten echter serieus bijgestuurd worden wil men N-VA een minnaar maken van dit mobiliteitsplan. Deinze moet een bereikbare stad blijven!”, besluit gemeenteraadslid Ronny Vermeulen.

 


STANDPUNT WAKKER DEINZE (TEGEN)
Voorlopige vaststelling ontwerp mobiliteitsplan!

Het mobiliteitsplan is een plan dat al enkele jaren op zicht laat wachten. De verwachtingen van ons waren dan ook groot toe dit punt naar de gemeenteraad kwam. Het mobiliteitsplan is opgebouwd rond het STOP-principe. Stappers Trappersn openbaar vervoer en
personenwagens. Wat men doet voor de Stappers in dit mobiliteitsplan kunnen wij ondersteunen, vooral het verbeteren van de infrastructuur waar en extra aandacht voor mindervaliden bij de herinrichting is belangrijk en kunnen wij ons in vinden.

Ook voor de Trappers vinden we het belangrijk dat er verder gewerkt wordt aan het uitbreiden van het fietsnetwerk en dit vinden we ook in dit mobiliteitsplan terug. Wat betreft het Openbaar vervoer vinden we goede voorstellen terug in de mobileitsplan. Of dat deze effectief uitgevoerd gaan worden hangt van externe partners en is dus moeilijk in te schatten. Dan tenslotte de personenwagens: Daar worden verschillende maatregels aangehaald waarin wij ons wel kunnen vinden:

 • Het omkeren van de rijrichting van de Tolpoortstraat is een alternatief dat we op zijn minst een kans moeten geven en vervolgens grondig analyseren.
 • Het doortrekken van de Zwarte baan was ook een punt dat wij hadden opgenomen in ons plan voor een ringweg. Echter zouden we hier graag nog een verbinding zien rechtstreeks naar de 2 bruggenlaan.
 • Waar wij ons niet kunnen in vinden is in het voorstel om een ringweg door de Driespoort, althans zeker niet met de karige en weinige info die we in dit plan krijgen. We zijn hier absoluut geen voorstanders van en kunnen dit dus niet goedkeuren.
 • Net zoals de knip aan de Gaversesteenweg waarmee wij ook niet akkoord gaan. Tenslotte wordt er over de kostprijs van dit mobiliteitsplan niets meegedeeld, wat toch belangrijk is omdat het hier over heel ingrijpende en dure maatregelen gaat. Het enig wat we weten is de
  erelonen die reeds betaald geweest zijn voor dit mobiliteitsplan en dat is met 270.000euro al niet mis!Wij zullen dit mobiliteitsplan dan ook niet goedkeuren.

 


STANDPUNT SP.A  (TEGEN)
Het nieuw mobiliteitsplan Deinze biedt geen echte oplossingen.
Onrealistisch, onleefbaar en duur i.p.v. duurzaam. Zo noemt sp.a het mobiliteitsplan van de stad Deinze. Een gemiste kans, zo klinkt het, want de partij stond ook uitgebreid stil bij de positieve punten die aanwezig zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

In het plan zien we veel aandacht voor fietsers en voetgangers en de ambitie om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden. Daar zijn we met sp.a zeer tevreden over. Wij zijn grote voorstander om meer bushaltes te creëren in het centrum van de stad én in de deelgemeenten. En ook op vlak van fietsveiligheid kan het nog een pak beter. Deinze fietsstad, maar toch voelt meer dan de helft van de inwoners zich niet veilig op hun fiets. We moeten hier verder op blijven inzetten”, klinkt het bij Donald Braekevelt, bestuurslid van sp.a Deinze/Nevele.

De ringweg die de Gaversesteenweg (N35) en Gentsesteenweg (N43) met elkaar moet verbinden is één van de grootste struikelblokken voor de partij. “Je kan een ringweg doorheen een shoppingcenter én woonwijk moeilijk leefbaar en duurzaam noemen. Denk maar aan de gigantische geluids- en andere overlast die dit zal teweegbrengen voor de buurt. Bovendien biedt de ringweg volgens ons absoluut geen oplossing voor het huidige mobiliteitsprobleem in onze stad. Integendeel, met de ringweg wordt het kruispunt Gaversesteenweg/Volhardingslaan nóg meer belast en creëren we een bijkomend hindernis op de N43. En dit op amper 200 meter van het kruispunt aan de Knok”, zegt Yves Eggermont, verkeersdeskundige van sp.a Deinze/Nevele. Het is geen geheim dat de partij zich fel kant tegen dit dossier. Recent voerde sp.a nog actie aan de Driespoort tegen de komst van deze ringweg.

“Het STOP-principe staat centraal in het mobiliteitsplan, en dat is zeer goed. Alleen hebben wij de indruk dat de personenwagens te veel vergeten zijn in het plan. De plannen die een oplossing moeten bieden op dat vlak, zijn er hoofdzakelijk die pas op lange termijn kunnen worden uitgevoerd”, klinkt het.

Freija Dhondt, gemeenteraadslid: “Het nieuwe mobiliteitsplan brengt te weinig échte oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in onze stad. De meeste projecten die voorliggen zijn er die pas binnen 10 à 20 jaar kunnen uitgevoerd worden en waarbij we sterk afhankelijk zijn van financiële ondersteuning van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld maar aan de ondertunneling van het rondpunt aan Sint-Martinus. Dit project is zeer onzeker en kost handenvol geld. Deinze heeft nood aan concrete, efficiënte maar ook snel uitvoerbare maatregelen die er voor zorgen dat we in beweging blijven.”

Sp.a keurde het mobiliteitsplan van de stad niet goed en zal zelf haar eigen Deinze Mobiel plan blijvend onder de aandacht brengen. De partij pleit hierin om met minimale ingrepen en voornamelijk verkeerskundige aanpassingen drie grote lussen te creëren. Alleen op die manier kunnen we een antwoord bieden aan de huidige stilstand in Deinze.

 


STANDPUNT GROENROOD (ONTHOUDEN)

GroenRood is blij dat haar jarenlange inzet voor verkeersleefbaarheid en haar vele voorstellen voor een duurzame mobiliteit voor een heel groot deel overgenomen werden in het mobiliteitsplan dat nu voorligt. Het STOP-principe, de aandacht voor veilige fietsverbindingen en fietsinfrastructuur, maar ook het lussensysteem voor het verkeer in het centrum van Deinze en het verlengen van afslagstroken komen stuk voor stuk letterlijk uit onze eerdere voorstellen. Alleen jammer dat de stad ook wil inzetten op een nieuwe ring dwars door een wijk van Petegem en op het doortrekken van de Zwarte Baan, beide onnodige projecten die meer kwaad dan goed zullen doen.

Het STOP-principe

Eddy De Winter: “GroenRood is blij dat het nieuwe mobiliteitsplan resoluut de keuze maakt voor het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en pas dan privévervoer). Het mobiliteitsplan geeft ook toe dat de kwaliteit van de fietsverbindingen nog niet in orde is en er nog veel werk is. Maar de plannen voor de vele fietsbruggen over (water)wegen en voor tunnels onder (spoor)wegen kunnen zeker op onze goedkeuring rekenen. Ongelijkgrondse kruisingen zijn inderdaad veel veiliger. Het is hartverwarmend om te zien dat het hele fietsroutenetwerk van de provincie en een groot deel van het fietsroutenetwerk tussen deelgemeenten en het centrum waarvoor de stad nu kiest, allemaal komen uit het fietsrouteplan dat Dirk Stroobandt al in 1995 aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd maar toen nog niet goedgekeurd kreeg.”

Annick Verstraete: “Wij zijn ook blij dat de stad de verkeerslichten in Deinze wil optimaliseren met wachttijdvoorspellers, het toelaten van rechtsaf slaan door rood voor fietsers en vierkant groen (waarbij voetgangers en fietsers in alle richtingen groen krijgen terwijl ander verkeer moet wachten). Het mobiliteitsplan vraagt ook aan De Lijn meer busverbindingen maar wij zouden hier nog een stapje verder willen gaan en vooral het busvervoer tussen de deelgemeenten verder sterk willen uitbreiden. Dat de stad de stopplaatsen van de trein in Astene en Grammene terug wil openen is ook een oude eis van ons.”

Autoluw centrum met lussen

Dirk Stroobandt: “Het mobiliteitsplan streeft naar een autoluw maar bereikbaar centrum met grote randparkings. Dat  is volgens ons ook het enig haalbare scenario. Dat hierbij het lussensysteem van GroenRood nagenoeg volledig overgenomen werd, betekent dat het stadsbestuur eindelijk onze duurzame visie op de mobiliteit van Deinze ondersteunt. Hierbij zal de rijrichting van de Tolpoortstraat omgekeerd worden (volgens de meest logische richting  van de Leie naar de N43) en komt er éénrichtingsverkeer in de G. Gezellelaan van de N43 naar de Karel Picquélaan zodat het kruispunt op de N43 ontlast wordt en files zullen verminderen, een idee dat enkel GroenRood had voorgesteld. Ook onze voorstellen voor extra afslagstroken op de N43 en de Stadionlaan werden ondertussen al gerealiseerd.”

Nieuwe ringweg slecht idee

Peter Parmentier: “Waar wij van in het begin fel tegen gekant waren, is de geplande aanleg van een stuk ring tussen de Gaversesteenweg, doorheen de Driespoort en Ter Wilgen, dat afgebroken zou worden, onder de Poelstraat en de spoorweg naar de Kortrijksesteenweg. Deze weg doorkruist een grote wijk van Petegem en zal de woonkwaliteit daar erg aantasten zonder dat het de ideale oplossing is voor sluipverkeer tussen Astene en Petegem. Dat sluipverkeer kan beter op andere manieren ontmoedigd worden zonder dat een nieuwe weg nog meer verkeer door deze wijk zal aantrekken.”

Eddy Donné: “Ook het doortrekken van de Zwarte Baan achter de wijk Schave naar de Vaart Linkeroever zal enkel maar meer verkeer aantrekken terwijl het nauwelijks iets zal veranderen aan het verkeer dat door de Oude Brugsepoort raast. Daar zijn ook de overheidsdiensten van overtuigd want zij willen deze doortrekking ook niet. Dit stuk weg dwars door een Europees natuurgebied kan dus voor ons niet.”

 


STANDPUNT VAN CD & V (GOEDGEKEURD)
Vanuit de CD&V fractie wensen we het mobiliteitsplan dat voorlicht goed te keuren.

Niet alleen heeft onze bevolking recht op een vlottere mobiliteit en een betere leefbaarheid in onze stad … we hebben ook een hele tijd moeten wachten op de finalisatie van dit plan en zonder dit plan kunnen de hogere overheden, De Lijn en de NMBS ons niet ondersteunen in onze vraag om acties te ondernemen. Anderzijds, de reden dat dit plan een tijd op zich liet wachten, heeft alles te maken met de procedure die gevolgd werd en deze kunnen we alleen maar ondersteunen als partij. Eerst werd er, via verschillende brainstormsessies, geïnformeerd naar de ideeën die bij de bevolking en de verschillende politieke partijen leefden en de behoeften die we hadden, en pas in een later stadium werd wetenschappelijk getoetst welke van deze ideeën ook effectief een positieve invloed konden hebben op de doorstroming van het verkeer en welke niet.  Het is dus zeker geen plan met natte-vinger-werk of een plan waarbij individuele voorkeuren naar voren geschoven konden worden als voorkeursscenario, maar wel een duidelijk wetenschappelijk onderbouwde studie dat hier ter goedkeuring voorligt. Het spreekt dan ook voor zich dat sommige voorstellen die in het plan staan niet steeds overeenkomen met wat ieder van ons zelf verkozen zou hebben, vaak zelfs niet met wat we zelf verwacht zouden hebben als beste oplossing, maar wie zijn wij om grondige wetenschappelijke studies tegen te spreken op basis van “een gevoel”?

Ook toegegeven, het is een ambitieus plan: een plan dat vraagt om een mentaliteitswijziging bij onze bevolking. En neen, ik ga hier niet het pleidooi houden van de “eeuwige fiets”: IK zal als winkelende moeder  met drie kleine kinderen die slechts tijd heeft om één keer per week de grote boodschappen te doen, ook de auto niet laten staan… natuurlijk neem ik op dat moment WEL de auto… maar ik besef wel dat ik op dat moment misschien een iets langer traject zal afleggen dan nu het geval is. Maar om eerlijk te zijn: het is niet zozeer de afstand die telt, als wel de TIJD die ik erover zal doen. En wat dat betreft: als ik via een omweg door minder filevorming bijna even vlot om mijn bestemming raak, is dat toch geen probleem, dat horen we toch elke dag op de radio?

En als ik eens tijd heb om op het gemak te shoppen, dan is het toch perfect mogelijk om te parkeren op de gratis randparkings en te kuieren langs de mooi aangelegde winkelstraten? Twintig jaar geleden nam ik als 16-jarige de trein naar Gent om daar met vriendinnen de eerste keer te gaan shoppen, en het was voor iedereen perfect normaal dat het centrum van Gent of Brugge of een andere grote stad alleen bereikt werd via het openbaar vervoer of een ondergrondse parking. Ik ga nu natuurlijk niet beweren dat Deinze zo groot is als een van deze steden, maar ik ben wel van mening dat -door de grote toename van het aantal voertuigen per gezin – er nu misschien evenveel voertuigen rondrijden in onze stad als twintig jaar geleden in een stad als Gent of Brugge. Net dat bedoel ik met een mentaliteitswijziging die we allen zullen moeten maken… Zal alles bereikbaar blijven? JA… maar soms kies je beter voor een andere manier van je te verplaatsen (te voet of de fiets), of een andere route vo
or wie een ander vervoersmiddel geen optie is.
Tot slot, de volledige realisatie van dit plan zal vele jaren duren en zoals elk plan heeft het – naast vele voordelen – ook enkele nadelen. De menselijke kant raakt ieder van ons: niemand wil verkopen, onteigend worden of verhuizen… of het nu gaat om de aanleg van een fietspad of een ringweg, als het jouw gezin raakt, heb je er weinig boodschap aan dat door jouw opofferingen andere mensen vlotter kunnen rondrijden of veiliger zijn in het verkeer. Toch moeten wij als gemeenteraadslid deze keuze wel nemen omdat we gekozen zijn door niet één gezin maar vele gezinnen en hoe erg het ook is voor de betrokkenen zelf, het is onze taak om het gemeenschappelijke belang hier voorop te stellen en de betrokkenen te ondersteunen in een voor hun leefbaar alternatief.STANDPUNT OPEN VLD DEINZE (GOEDGEKEURD)

Tussenkomst van Steven Van de Putte, fractieleider Open VLD naar aanleiding van de bespreking van het mobiliteitsplan Deinze KEUZEVRIJHEID EN DIRECTE INSPRAAK, DE LIBERALE LEUZE

Het hoeft geen betoog. Het debat is één van de belangrijkste van de legislatuur. Geen enkel thema beroert de geesten en harten van de mens meer dan de mobiliteit. Een debat over mobiliteit is bij uitstek een debat over vrijheid. De vrijheid om zich te verplaatsen als een essentiële voorwaarde voor sociale ontmoeting. De vrijheid om te kiezen waar we gaan wonen, waar onze kinderen school lopen, waar we willen winkelen, werken of ondernemen. Wie mobiliteit stimuleert, stimuleert de keuzevrijheid van onze mensen. Zowel vanuit ons streven naar individuele vrijheid als vanuit onze zorg om een welvarende economie, willen we ons als liberalen niet onbetuigd laten in het mobiliteitsdebat. Als de nieuwe, verkeersveilige toegang tot de Erasmus-campus of het belang van de zitscooter vandaag verworven zijn in het nieuwe mobiliteitsplan, is dat mede de verdienste van onze mandatarissen. Ook in het verleden hebben wij onze nek uitgestoken voor de mobiliteit. Bij de realisatie van onze stadskernvernieuwing waren onze schepenen van lokale economie en bedrijven trouwe bondgenoten om een deel van de publieke ruimte terug te geven aan de mensen. Om van de parking aan de Markt en het parkeerplein aan de GB echte verblijfsruimtes te maken. Ze waren loyaal omdat ze in de verandering kansen zagen voor de lokale economie. Kansen om grotere terrassen in te richten, kansen om evenementen te organiseren die klanten zouden lokken.

Vandaag moeten we diep in ons geheugen graven om ons de Markt voor te stellen zonder al die prachtige terrassen, vol geparkeerd met auto’s of een Leidam vol vangrails in plaats van mooie Leieboorden waar bootjes aanmeren, toeristen en inwoners flaneren langs de verlaagde kades. Velen schreeuwden toen moord en brand. Vandaag kondigen we elke dag de komst
van nieuwe handelszaken aan.

Het mobiliteitsplan is ook in dat opzicht een nieuwe mijlpaal. De brug over de Leie ter hoogte van de Louis Dhonstraat en de verkeersluwe heraanleg van de Tolpoortstraat zullen de attractiviteit van onze handelszaken verhogen en definitief een halt toeroepen aan de leegstand. Door de Brielstraat als mobiliteitspoort van ons centrum in te richten, zullen we niet alleen de randparkings opwaarderen, maar ook de keuzevrijheid stimuleren tussen detwee voornaamste assen van ons winkelkerngebied, de Markt of de Tolpoortstraat.

Een goed mobiliteitsplan, beste collega’s, moet niet alleen een motor zijn voor bedrijvigheid en de dingen in beweging zetten, maar moet evengoed ook rust creëren. Rust in de wijken door het sluipverkeer eruit te halen met slimme boulevards, rust in ons centrum door zachte verbindingen en trage wegen, rust in onze groene longen door maatregelen zoals de stadsbosfilter aan de Parijsestraat, .. ik zal het met een boutade zeggen: een goed mobiliteitsplan biedt niet alleen zuurstof maar ook ademruimte. Open VLD is ervan overtuigd dat de vijf strategische doelstellingen van ons mobiliteitsplan, de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid, de bereikbaarheid en toegankelijkheid, duurzame ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de afbakening van een kwaliteitsvol verblijfsgebied sterk zullen bijdragen tot dat mobiliteitsevenwicht.

Als mobiliteit voor keuzevrijheid staat, dan vertaalt zich dat ook in de keuze tussen verschillende vervoersmodi, zoals voorzien in het beleidsscenario van dit plan. De vele, nieuwe mobipunten worden het paradepaardje van die keuzevrijheid. Voor Open VLD is de blijvende bereikbaarheid van onze dorpskernen en stadskern met alle vervoersmiddelen essentieel. Dus ook met de auto. Het mobiliteitsplan en het parkeerplan beantwoorden aan deze verzuchtingen. Wie een brood wil kopen, zal aan de bakker kunnen stoppen, wie zijn bejaarde vader of ziek kind naar één van onze eerstelijnszorgcentra brengt, zal hem of haar voor de deur kunnen afzetten. Wie dus beweert dat het centrum vandaag of morgen niet meer met de wagen bereikbaar zou zijn, neemt een loopje met de waarheid. Wat de Tolpoortstraat betreft, zullen de shop en go-plaatsen uitgerust worden met slimme sensoren die het comfort van de klant verhogen (geen parkeerticketje meer nodig) en tegelijk de parkeerrotatie en de sturing van het autoverkeer naar beschikbare parkeergelegenheid verbeteren. De shop en go – plaatsen zijn reeds in veel grotere steden zoals Aalst, Sint – Truiden en Roeselare ingeburgerd geraakt. We pleiten er wel voor dat die verder gecombineerd worden met het 30 minuten gratis – principe. Verder mag voor ons onderzocht worden of ook in andere winkelstraten enkele parkeerplaatsen volgens het shop en go-principe kunnen worden uitgerust wanneer dit tot een betere rotatie en dus tot een versterking van het commercieel leven kan leiden. De
middenstand moet hierin meebeslissen.

Ook al is de multimodale mobiliteit gewaarborgd, toch zal het nieuwe mobiliteitsplan voor velen onder ons opnieuw een aanpassing zijn. Vooral omdat het volop de kaart trekt van autobereikbaarheid langs bovenlokale wegen en de stadsboulevard. Het éénrichtingsverkeer op de Guido Gezellelaan tot aan het kruispunt met de Karel Picquélaan, de omkering van de rijrichting van de Tolpoortstraat en de bestaande circulatie in de andere centrumstraten zorgen er op termijn samen voor dat het doelloos verkeer uit ons centrum wordt geweerd. Het gaat hier om mensen die door de stad rijden, zonder te stoppen, die niet in onze stad wonen, werken of winkelen. Dit verkeer willen we effectief weghouden uit ons centrum, opdat het centrum en de parkeerplaatsen vlotter
bereikbaar zouden zijn voor wie er daadwerkelijk woont, werkt of winkelt. Het gevolg van het principe is dat we doorgaand verkeer rond ons autoluw centrum leiden via de stadsboulevard en dat we daarmee op de koop toe de fileknoop ter hoogte van de N43
ontwarren. Twee vliegen in één klap dus. Maar dat doen we niet blindelings. Niet van vandaag op morgen. Niet zonder voorbereidende maatregelen te nemen, zoals bij voorbeeld de voorafgaandelijke realisatie van de ondertunneling van de Martinusrotonde en de opwaardering van onze rand- en pendelparkings. De omkering van de rijrichting in de Tolpoortstraat, die op korte termijn wordt doorgevoerd, kan voor Open VLD ook best gepaard gaan met de nodige flankerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van borden in de Brielstraat die aangeven hoeveel parkeerplaatsen er al dan niet vrij zijn in de Tolpoortstraat zodat de klanten vooraf de keuze kunnen maken om de AC parking of Brielparking te nemen.

Open VLD pleit er in het algemeen voor om waar mogelijk quick wins te realiseren. Voor ons behoort de invoering van de nieuwe generatie talking traffic of intelligente verkeerslichten ook tot deze quick wins. In Nederland werd het systeem vorig jaar al uitgerold met 1200 IVRI”s. Om het met de woorden van onze gemeenteraadsvoorzitter op de commissie te zeggen: Waarom zou Deinze voor Vlaanderen niet kunnen worden wat Apeldoorn voor Nederland was, namelijk pilootgemeente? De implementatie van het mobiliteitsplan wordt zo een mix van quick wins, tussentijdse trajecten en realisaties op de lange termijn. De grote verdienste van dit mobiliteitsplan, collega’s, is immers dat het niet door de strot wordt geramd, maar dat het gefaseerd en doordacht wordt gerealiseerd, door het creëren van randvoorwaarden. Met randvoorwaarden is het zoals het met de roux. Zonder de roux kan de saus niet binden. Neem dat van mij aan.

De vlotte verbinding met het openbare vervoer is dan ook een must, niet alleen voor een betere autoluwe ontsluiting van ons centrum, maar ook voor een betere connectie met onze deelgemeenten binnen de nieuwe fusiestad. Open VLD is tevreden dat het mobiliteitsplan onder meer inzet op betere busverbindingen tussen Deinze en Aalter en tussen Deinze – Meigem-Vosselare. Helaas zijn we hier ook afhankelijk van overheidsbedrijven waarop we niet altijd evenveel vat hebben. U zult ons hier vanavond niet kunnen betrappen op kabelbaanboutades. Wij kiezen verder voor de constructieve dialoog met De Lijn en de NMBS. Maar laat één ding wel duidelijk zijn: straks zijn we een stad met 40 000 inwoners én met een belangrijk hinterland van buurgemeenten. We zullen dus op ons strepen staan als het om de verbetering van het aanbod gaat en waar mogelijk zelf het tempo bepalen.

Duurzame mobiliteit en economie gaan trouwens voor de OPEN VLD-fractie hand in hand. Zo vinden we de suggestie van een gecombineerd aanbod van lijn 83 Deinze – Oudenaarde en lijn 81 Deinze– Gavere–Zottegem een slimme zet om de Prijkels beter met de bus te bedienen. Onze bedrijven en ondernemers hebben vandaag immers meer dan ooit te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Deinze heeft een werkloosheidscijfer van 4,4. Voor nevele is dit slechts 2.9. De kleine groep werkzoekenden heeft meer moeite met het houden van een job en dit om verschillende redenen. Een mobiliteitsprobleem is daar zeker een van. Een goede aansluiting zowel op vlak van openbaar vervoer, met de auto of met de fiets naar de verschillende bedrijventerreinen in onze stad vinden wij dan ook zeer belangrijk. De suggestie om bedrijfsvervoersplannen te stimuleren, waar mogelijk op het niveau van een
bedrijventerrein- of park, is dan ook een goede zaak. Daarnaast zal ook de war on talent zich ontketenen. Bedrijven moeten zich steeds meer profileren als goed bereikbare, aangename werkplek. Met ook ‘s middags een goede verbinding met het centrum van Deinze en zijn handelaars, een vlotte spits en voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving van bedrijventerreinen kunnen we als stad onze ondernemers meehelpen op de kaart zetten.

Boodschappeninitiatieven zoals VIA Deinze of shop en hop – projecten moeten we dan weer maximaal promoten omdat ze het lokaal winkelen nog extra comfortabel en duurzaam maken. Verder moeten we goed nadenken hoe we de stedelijke belevering van onze
handelszaken en bedrijven kunnen optimaliseren, door efficiënte en duurzaamheid met elkaar te verzoenen. Successen als city depot in Hasselt bewijzen dat stadsdistributie geen rond-de-kerk-toren verhaal hoeft te blijven. Open VLD kan zich ook vinden in de andere logistieke maatregelen van het mobiliteitsplan, zoals de laad – en loszones in bepaalde centrumstraten en de venstertijden voor laden en lossen, maar vraagt wel aandacht voor de afdwingbaarheid en de economische haalbaarheid ervan. Bij alle geplande infrastructuurwerken in het kader van onze mobiliteitsvisie moeten we bijzonder alert zijn voor de impact op ons sociaal-economisch leven en moeten we flankerende maatregelen nemen of alternatieven voorstellen om de hinder te beperken en te compenseren. Dit moet een belangrijk aandachtspunt zijn in alle toekomstige retributie – en subsidiereglementen.
Tot slot van deze tussenkomst pleiten wij ervoor dat het inspraak – en participatieproces dat tot dit voldragen mobiliteitsplan heeft geleid, ook bij de uitvoering van het actieprogramma wordt verder gezet. De verkeerscommissie en buurtinformatienetwerken die
sinds jaar en dag de vinger aan de pols houden als het gaat om verkeersveiligheid en veiligheid in Deinze, zijn daarin belangrijke actoren. Maar we moeten durven verder denken. Deinze heeft een ijzersterke reputatie opgebouwd in burgerparticipatie. We worden
geroemd voor initiatieven zoals de enquêtes en focusgroepen die onder meer onze BBC – beleidsplanning hebben geschraagd. Deze expertise zal ons goed van pas komen om met regelmaat van klok de bevolking over het mobiliteitsplan te bevragen. Om sector per sector, wijk per wijk, het middenveld van de mensen te horen, hun concrete problemen aan de oppervlakte te brengen en waar mogelijk via bijsturingen aan het mobiliteitsplan, oplossingen aan te reiken. Voor ons als liberalen is de manier waarop inspraak georganiseerd wordt ondergeschikt aan het resultaat. Het gaat daarbij niet om een momentopname vastleggen, eenmalig emoties registreren, maar wel om reële en constante beleidsbeïnvloeding op basis van concrete voorstellen, met kennis van zaken en ervaring.
Regelmatige evaluaties op basis van actuele cijfers zijn een must. De mobiele tellussen die op het stadsbudget zijn voorzien en de elektronische parkeerfaciliteiten zullen ons in de toekomst gerichte informatie opleveren om onze mobiliteit te monitoren en gericht bij te sturen. Ook willen we dat circulatiewijzingen steeds gepaard gaan met een proefopstelling die met alle betrokken actoren wordt geëvalueerd.

Open VLD fractie zal dit mobiliteitsplan goedkeuren omdat het getuigt van durf, moed en visie op de lange termijn en omdat het gebaseerd is op een duizelingwekkende, wetenschappelijke precisie. Het is de kristallisering van jarenlange dialoog, overleg, simulaties en metingen onder de vleugels van onze schepen van mobiliteit, zijn diensten en het voltallige college. Collega’s, Deinze 2020 is bijna gerealiseerd, leve Deinze 2030.

Steven Van de Putte, Open VLD – fractieleider

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...